Политика конфиденциальности

Користувацька угода


Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів
https://cabareservice.com.ua/ (далі – «Сайт»)

Загальні умови:
Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного
законодавства України.


Ця Угода є офіційною пропозицією (публічною офертою) відповідно до ст. 641
Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ). Свідченням повного і беззастережного акцепту
(прийняття) цієї оферти (умов цієї Угоди), відповідно до п.2 ст. 642 ЦКУ, є здійснення
Користувачем процедури реєстрації, шляхом заповнення Заявки на реєстрацію на Сайті
та/або здійснення замовлення товару на Сайті. У випадках вчинення вищезазчених
дій умови даної Угоди вважаються прочитаними і прийнятими без обмежень. Дана Угода
вважається укладеною в усній формі і має належну юридичну силу.
Угода містить всі істотні умови організації надання Послуг Користувачу через
Сайт дистанційним способом, а саме шляхом використання функціональних можливостей
Сайту із доступом до Сайту через мережу Інтернет.
Виконавець послуг – фізична особа – підприємець Стойков Андрій Андрійович.
Сайт – інформаційний ресурс, розташований у всесвітній мережі Інтернет за
гіперпосиланням https://cabareservice.com.ua/, функціональні можливості якого дозволяють
автоматично генерувати документи на підставі даних, наданих Користувачем при
заповненні електронної анкети.
Послуга – організація інформаційної підтримки Користувача щодо замовлення
товарів, перелік яких міститься на Сайті.
Товар – найменування товарів та їх характеристики, які містяться на Сайті.
Вартість Товару зазначається на Сайті.
Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку
змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набирають чинності з моменту розміщення нової
версії Угоди на сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов’язаний
відмовитися від доступу до Особистого кабінету і припинити використання матеріалів і
сервісів сайту. Будь-яке використання Особистого кабінету чи матеріалів і сервісу Сайту,
натискання кнопки «Створити заяву» після зміни цієї Угоди означає прийняття
Користувачем таких змін. Юридичну силу по відношенню до Користувача має тільки
Угода, чинна на день використання Особистого кабінету чи матеріалів і сервісу Сайту.